Dette er et sikkerhetskort for ansatte ved Hauger skole. Sikkerhetskortene for håndtering av personopplysninger beskriver prosedyrer som skal sikre at skolen i det daglige ivaretar viktige prinsipper for god praksis.

Grunnlag for at personopplysninger behandles: Forankring i bestemmelser om behandling av personopplysninger:
  • Personvernforordningen avsnitt 2 kapittel 32 (Sikkerhet ved behandlingen)
  • eForvaltningsforskriften §15 (internkontroll)