Teksten på denne siden beskriver en formell rutine for Hauger skole. Rutiner opprettes for å sikre forsvarlig, enhetlig, forutsigbar og rettferdig organisering/saksbehandling, og er forpliktende for alle deltakere i skolemiljøet. Teksten er en del av Hauger skoles lokale plan for oppfølging av "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.".

Se hele planen i utskriftsvennlig pdf-format her: Handlingsplan for elevenes helse, miljø og sikkerhet (også alltid tilgjengelig fra haugerskole.no).